nav Uitvaarverzekering

Regelen uitvaart

Regelen uitvaart

Als iemand is overleden moeten de (directe)nabestaanden de uitvaart gaan regelen. Soms weten nabestaanden precies wat de uitvaartwensen van de overledene zijn of heeft de overledene een uitvaartwensenlijst nagelaten. In dat geval kunnen de nabestaanden de wensen van de overledene volgen bij het organiseren van de uitvaart. Het komt echter ook vaak voor dat de wensen van de overledene niet bekend zijn bij de nabestaanden. In dat geval zullen de nabestaanden zelf keuzes moeten maken.

Het regelen van de uitvaart begint doorgaans met het bellen van de huisarts. Deze (of een arts in het ziekenhuis) moet een verklaring van overlijden opstellen. Deze is nodig om in de dagen na het overlijden een verlof tot begraven/cremeren te kunnen verkrijgen (toestemming om een overledene te mogen begraven of cremeren). Als de verklaring van overlijden is opgesteld kunnen de nabestaanden contact opnemen met de uitvaartverzekeraar als de overledene een natura uitvaartverzekering heeft. Als de overledene een kapitaal uitvaartverzekering heeft of geen uitvaartverzekering kan de familie zelf een uitvaartondernemer benaderen. Dat kan bijvoorbeeld door uitvaartondernemers met elkaar te vergelijken op www.uitvaartmarkt.nl. Als de overledene een natura uitvaartverzekering heeft zal de verzekeraar de uitvaart doorgaans zelf willen verzorgen. Het staat nabestaanden overigens geheel vrij om alsnog te kiezen voor een uitvaartondernemer van eigen keuze, maar men moet er dan wel rekening mee houden dat de verzekeraar waarschijnlijk een lager bedrag zal uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis. Lees hier meer over in het hoofdstuk Natura uitvaartverzekering.

Na het telefonisch contact zal de uitvaartondernemer een afspraak maken voor een eerste ontmoeting, dit wordt ook wel het eerste regelgesprek genoemd. Tijdens dit gesprek zal de uitvaartondernemer de familie bijvoorbeeld vragen of de overledene moet worden begraven of gecremeerd. De uitvaartondernemer zal na het gesprek (kan ook tijdens het eerste regel gesprek) een datum en tijdstip bespreken voor de crematie of de begrafenis. Tijdens het eerste gesprek wordt ook overlegd over de verzorging van de overledene. Willen de nabestaanden de laatste verzorging zelf doen, met de uitvaartverzorger of willen de nabestaanden daar juist liever niet bij aanwezig zijn? Onthoud bij alle keuzes die gemaakt worden rond een uitvaart dat vrijwel alles mogelijk is. Geen vraag of wens is daarom vreemd. Stel ze daarom gerust aan de uitvaartondernemer.

Ook wordt er gesproken over de opbaring van de overledene. Blijft de overledene in de dagen tussen het overlijden en de uitvaart thuis of wordt de overledene overgebracht naar een uitvaartcentrum. Kiest de familie voor een uitvaartcentrum dan kan men overwegen om een 24-uurs kamer te nemen. Dit zijn opbaarkamers waar de familie zelf de sleutel van krijgt zodat men 24-uur per dag, zonder vooraf een afspraak te maken, bij de overledene kan zijn.

Vaak laat de uitvaartverzorger een presentatiemap achter met daarin diverse foto’s van uitvaartkisten waar men uit kan kiezen. Het kan natuurlijk ook zijn dat de nabestaanden al tijdens het gesprek weten welke uitvaartkist ze willen. Uitvaartkisten zijn er in diverse prijscategorieën. Het is dus verstandig om daar wel rekening mee te houden bij het maken van de keuze.

In de dagen tussen het overlijden en de uitvaart moeten veel dingen worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van de rouwkaarten, het regelen van de condoleance en de invulling van de plechtigheid. Op www.uitvaart.nl is uitgebreide informatie te vinden die kan helpen om een uitvaart helemaal naar eigen wens en smaak in te vullen.

  • Kijk voor directe hulp bij overlijden in het hoofdstuk: directe hulp (korte chronologische actielijst met wat er geregeld moet worden)
  • Informatie per onderdeel van de uitvaart, zoals de verzorging, advertenties/drukwerk, de plechtigheid, condoleren etc. is te vinden in de Infotheek van Uitvaart.nl.


Een belangrijke tip bij het regelen van een uitvaart is om altijd eerst te kijken naar het budget voor de uitvaart. Dat budget kan afhangen van bijvoorbeeld de waarde van de natura polis, het bedrag dat de uitvaartverzekeraar maximaal zal uitkeren als er een kapitaal verzekering is of het bedrag dat de overledene of de familie zelf ter beschikking hebben voor de uitvaart. Vraag tussentijds steeds naar een kostenbegroting om er voor te zorgen dat de kosten van de uitvaart binnen het budget passen.


Deze domeinnaam is te huur