nav Uitvaarverzekering

Natura verzekering

Natura verzekering

Verzekerde diensten en producten voor de uitvaart

Een verzekering in natura wordt ook wel een natura-uitvaartverzekering genoemd. Deze verzekering neemt nabestaanden zorgen uit handen. Na het overlijden kunnen nabestaanden de uitvaartverzekeraar van de overledene bellen en die zal vervolgens zorgen dat er een uitvaartverzorger wordt ingeschakeld. Meestal gaat het om verzekeraars die niet alleen de kosten financieren maar die ook beschikken over een eigen uitvaartonderneming die uitvaarten verzorgd. Voorbeelden van verzekeraars die verzekering in natura mogelijk maken zijn: Monuta, Yarden, DELA, PC Hooft, Algemeen Belang, GUV Uitvaartverzekeringen etc.

In de polis van de natura uitvaartverzekering staat vastgelegd welke diensten geleverd zullen worden door de uitvaartverzekeraar. Meestal bestaat deze verzekering uit een basisvoorzieningenpakket, dat uitgebreid kan worden met specifieke wensen en/of voorzieningen. Het basispakket bestaat uit de diensten en producten die voor de meeste uitvaarten minimaal nodig zijn. Aan de hand van de uitvaartwensen die de verzekerde heeft kan het basispakket worden uitgebreid met aanvullende diensten en producten.

Wat zit er in het basispakket

De meeste basispakketten bestaan uit de volgende diensten en producten:

 • Vervoer van de overledene
 • Laatste verzorging overledene
 • Opbaren in uitvaartcentrum of thuis
 • Uitvaartkist
 • Vervullen van formaliteiten zoals de aangifte van overlijden bij de gemeente, de vergunning voor de begrafenis of crematie
 • Drukwerk (rouwbrieven, dankbetuigingen, etc.)
 • Rouwvervoer (vervoer overledene en directe familie op de dag van de uitvaart)
 • Uitvaartverzorgers
 • Condoleanceregister
 • Bij een begrafenis het graf delven en de grafrechten
 • Bij crematie: -gebruik aula crematorium – gebruik muziekinstallatie – de crematie en daaropvolgende handelingen – verstrooiing as over strooiveld en het meenemen van de asbus


Er gelden wel bepaalde beperkingen, zoals het aantal volgauto's, het aantal rouwbrieven en dankbetuigingen, aard van de uitvaartkist en een maximumbedrag voor bijvoorbeeld bloemen, consumpties en de kerkdienst. Verder geldt vaak een maximumtijd voor het gebruik van de aula en de kosten van een graf.

Bijbetalen uitvaartverzekering

In de praktijk worden nabestaanden soms onaangenaam verrast omdat zij veel geld moeten bijbetalen. Dat komt dan omdat bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van meer volgauto’s, meer rouwbrieven zijn verstuurd, een duurdere kist is gekocht, een uitgebreidere koffietafel is aangeboden dan waarop de verzekering recht geeft. Ook zijn er kosten die niet in de verzekering zijn gedekt zoals bijvoorbeeld een grafmonument, urn of huurrecht van een graf.

Het is daarom erg belangrijk dat men bij leven uitvaartwensen inventariseert en vastlegt en op basis daarvan het dienstenpakket samenstelt. Dat kan bij de meeste verzekeraars door het basispakket uit te breiden met aanvullende diensten of producten. Mensen kunnen aan de hand van hun eigen uitvaartwensen precies vaststellen welke diensten of producten in het basispakket zitten en welke producten of diensten niet.

Vrij te besteden bedrag

Uitvaartwensen kunnen de in de loop van de tijd wijzigen. Ook zien we dat de uitvaartwensen voor jongere overledenen vaak anders en uitgebreider zijn dan voor oudere overledenen. Juist daarom bieden verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om naast het basispakket een extra geldbedrag te verzekeren. Met dat extra geldbedrag kunnen extra kosten worden betaald die geen deel uitmaken van het basispakket. Als het geldbedrag niet of niet volledig nodig is, is in de polis geregeld wat er met het restant gebeurt. Gebruikelijk is dat het restende bedrag: of wordt uitgekeerd of bij de verzekeringsmaatschappij in depot wordt gehouden voor de volgende verzekerde die in de polis is genoemd. In dat geval gaat het dus om gezins-uitvaartverzekeringen. Is er geen verzekerde meer in de polis genoemd, kan de verzekeringnemer een verzekerde benoemen of wordt het restant uitgekeerd.


Deze domeinnaam is te huur