nav Uitvaarverzekering

Koopsom of koopsompolis

Koopsom

De uitvaartverzekering kan gesloten worden tegen periodieke premiebetaling of tegen een eenmalige betaling (koopsom). Bij premiebetaling kan men kiezen voor premiebetaling tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld tot 60, 65 of 85 jarige leeftijd. Als de verzekerde op die leeftijd nog in leven is wordt de verzekering voortgezet en hoeft men geen premie meer te betalen.

Vaak geldt dat premiebetalende verzekeringen gesloten kunnen worden tot een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld 70 jaar. Is men ouder dan kan de verzekering alleen nog afgesloten worden tegen betaling van een koopsom. Mensen die een koopsompolis afsluiten moeten wel over een behoorlijk bedrag kunnen beschikken omdat het in één keer gestort moet worden. Ook bij een koopsompolis kan het verstandig zijn om na verloop van jaren nog eens uit te rekenen of de waarde van de polis nog voldoet aan de kosten van de uitvaart. Het kan zijn dat je wensen in de loop van de jaren veranderen of dat een uitvaart in het algemeen duurder is geworden.

De meeste verzekeraars staan het toe dat mensen een extra storting doen. Meestal wordt er gewerkt met een minimum bedrag (vaak 500 euro) en is het aantal extra stortingen beperkt. Vraag je uitvaartverzekeraar naar de voorwaarden.


Deze domeinnaam is te huur