nav Uitvaarverzekering

Oude uitvaartverzekeringen en polissen

Oude polissen

Als er oude uitvaartpolissen zijn maar de desbetreffende verzekeraar bestaat niet meer dan zijn de polissen meestal ondergebracht bij de rechtsopvolgers, andere verzekeraars.
U kunt het beste contact opnemen met de informatiedesk van de Nederlandsche bank.

De Nederlandsche Bank beschikt over de meest actuele gegevens van verzekeraars en de polissen. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op tel.nr: 0800 – 020 1068 (gratis).

Een paar voorbeelden van veelvoorkomende polissen van verzekeraars en hun rechtsopvolgers:
Aurora: www.ohra.nl
Concordia: www.reaal.nl
De Utrecht N.V.: www.ardanta.nl
Victoria Vesta is opgegaan in: www.nn.nl
HAV Bank: www.ardanta.nl
N.V. Noord-Braband: www.ohra.nl
RVS: www.ardanta.nl

De uitvaartpolissen van Aegon vallen tegenwoordig onder Ardanta.
Op de volgende site kunt u oude polissen checken: https://checkmijnpolis.nl/oude-polissen/


Als het zeker is dat er nog een polis loopt maar er zijn geen papieren meer te vinden kan je een verzoek indienen bij het verbond van verzekeraars: www.vanatotzekerheid.nl/verloren-levensverzekeringspolis/

Let wel goed op de spelregels die ze hebben opgesteld. De procedure duurt ongeveer 2 a 3 maanden.

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het BSN nummer en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten.
Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.


Deze domeinnaam is te huur