nav Uitvaarverzekering

Kapitaal (geld) verzekering

Kapitaal (geld) verzekering

Uitvaartverzekering in geld

Een verzekering in geld wordt ook wel een kapitaal verzekering of kapitaal uitvaartverzekering genoemd.

Als iemand kiest voor een kapitaal verzekering wordt er na overlijden een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden. De hoogte van dit bedrag wordt overeengekomen in de polis. Het is uiteraard verstandig om dit bedrag (minimaal) gelijk te laten zijn aan de kosten die de uitvaart naar wens van de verzekerde zal gaan kosten.

De nabestaanden zijn niet verplicht om het hele bedrag uit te geven aan de uitvaart. Iemand die wil dat het geld alleen uitgeven mag worden aan de uitvaart kan overwegen om een ‘Natura sommenverzekering’ af te sluiten. Net als bij een natura verzekering kan het zijn dat nabestaanden een bedrag bij moeten betalen als het verzekerde bedrag niet voldoende is om de uitvaart mee te betalen.

Een kapitaal uitvaartverzekering kan worden gesloten tegen betaling in periodieke premie of tegen betaling van een eenmalig bedrag. Meestal is het zo dat verzekerden kiezen voor een maandelijkse betaling. De premie kan per verzekeraar verschillen en is afhankelijk van de hoogte van het uit te keren bedrag en de leeftijd van de verzekerde.

Updaten kapitaal uitvaartverzekering

Het is goed mogelijk dat de uitvaartwensen van een verzekerde in de loop van de jaren veranderen. Het is daarom verstandig om van tijd tot tijd te bekijken of deze nieuwe uitvaartwensen extra kosten met zich meebrengen. Als dat het geval is dan kan de verzekerde ervoor kiezen om het verzekerde bedrag te verhogen.

Zelf uitvaartondernemer kiezen

Bij de meeste verzekeringen in geld is het mogelijk om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Voor mensen die het prettiger vinden dat ze zelf kunnen bepalen door wie de uitvaart wordt verzorgd is dit een goede verzekering.


Deze domeinnaam is te huur