nav Uitvaarverzekering

Premieverhoging / En-bloc clausule

Premieverhoging / En-bloc clausule

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben in hun verzekeringsvoorwaarden het recht voorbehouden om de premie en/of de voorwaarden tussentijds aan te passen. Dit wordt ook wel de 'en bloc' clausule genoemd. Van dit recht wordt alleen gebruik gemaakt als dit noodzakelijk is. Dit recht kan alleen worden toegepast voor alle verzekeringen van dezelfde soort. Het recht kan dus niet worden gebruikt om de premie en/of voorwaarden van een individuele verzekering te wijzigen (anders dan door indexatie of gebruikmaking van de optieclausule).

Als de wijziging in jouw nadeel is (dus bij verhoging van de premie of beperking van de dekking) heb je het recht de verzekering te beƫindigen binnen 30 dagen nadat je de mededeling van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen.


Deze domeinnaam is te huur