nav Uitvaarverzekering

Kan premie uitvaartverzekering niet betalen

Kan premie niet betalen

Het komt voor dat mensen door omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om de premie van de uitvaartverzekering te betalen. Dat hoeft niet direct invloed te hebben op de dekking van de uitvaartverzekering. De verzekeraar zal eerst een herinnering en een aanmaning versturen. Als dat voldoende tijd biedt om weer te kunnen betalen is er niets aan de hand. Maar wanneer iemand structureel niet in staat is om de uitvaartverzekering te betalen kan de verzekeraar de uitvaartverzekering stopzetten. In dat geval vervalt de dekking wat inhoudt dat uw nabestaanden geen aanspraak kunnen maken op de uitvaartverzekering als u komt te overlijden.

Het is daarom verstandig om tijdig contact op te nemen met de uitvaartverzekeraar als je door omstandigheden de premie niet meer kan betalen. Meestal zijn er wel mogelijkheden om de uitvaartverzekering voort te zetten, bijvoorbeeld door een lagere dekking aan te bieden voor een lagere premiebedrag. Laat het er dus niet bij zitten en neem in deze situatie zelf contact op met je uitvaartverzekeraar.


Deze domeinnaam is te huur