nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering afsluiten als je ziek bent

Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Het is afhankelijk van de ziekte die je hebt of je in aanmerking kan komen voor een uitvaartverzekering. Mensen die bijvoorbeeld terminaal ziek zijn kunnen helaas geen uitvaartverzekering afsluiten. Ze kunnen wel kiezen voor een koopsom of uitvaartdeposito.

Bij de meeste ziektes of andere lichamelijke ongemakken is het wel mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. De uitvaartverzekeraar zal vragen om een gezondheidsverklaring. Aan de hand van die verklaring zal de verzekeraar bepalen of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een verzekering. Uitvaartverzekeraars hebben geen wettelijke acceptatieplicht, dat houdt in dat ze vrij zijn om mensen te weigeren als verzekerde.

Mensen die ziek zijn zullen waarschijnlijk wel een hogere premie moeten betalen dan mensen die niet ziek zijn. De hoogte van de premie is afhankelijk van het ziektebeeld.

Uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring

Er zijn ook uitvaartverzekeraars die een uitvaartverzekering aanbieden zonder dat je eerst een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen. Deze verzekeraars hanteren doorgaans wel de zogenaamde carenzjaren. Dat wil zeggen dat de verzekeraar bijvoorbeeld een periode van twee jaar hanteert (vanaf het moment dat de polis is afgesloten) waarin er niet wordt uitgekeerd als de verzekerde binnen die periode komt te overlijden. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in het hoofdstuk Gezondheidsverklaring.


Deze domeinnaam is te huur