nav Uitvaarverzekering

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring

Als iemand een uitvaartverzekering wil afsluiten kan de verzekeraar vragen om een gezondheidsverklaring. De verzekeraar vraagt in dat geval aan de klant om een lijst in te vullen met zaken die betrekking hebben op gezondheid. Men kan bijvoorbeeld vragen hoeveel iemand weegt, welke medicijnen je gebruikt maar ook of je ziek bent of ziek bent geweest.

De verzekeraar gebruikt deze gegevens om de hoogte van de premie te bepalen. Hoe hoger het overlijdensrisico hoe hoger de premie. Het oordeel van de verzekeraar zegt overigens niets over de levensduur van de aanvrager. De verzekeraar gebruiken slechts statistieken, een jong iemand die kerngezond leeft kan in principe ook plotseling komen te overlijden. Maar de verzekeraars zien dat de kans daarop statistisch gezien kleiner is dan bij iemand die ouder is en bijvoorbeeld al een ziekte heeft gehad. Een verzekeraar kan aan de hand van de gezondheidsverklaring ook besluiten om iemand niet te accepteren.

Wat als je liegt in je gezondheidsverklaring?

Wat als je liegt in je gezondheidsverklaring?
Er zijn uiteraard mensen die hun gezondheidsverklaring niet helemaal eerlijk invullen. Mensen willen nog wel eens liegen over hun gewicht, rook- of drankgewoontes omdat men zich er voor schaamt of omdat iemand verwacht dat de premie daardoor duurder wordt. Maar het kan voor de nabestaanden weldegelijk ernstige gevolgen hebben als de verzekerde gelogen heeft in de gezondheidsverklaring. Het kan zelfs zijn dat de verzekeraar in dat geval besluit om helemaal niets uit te keren. Je zou kunnen zeggen dat eerlijkheid dan toch wel eens het langst kan duren.

Geen gezondheidsverklaring maar wel een uitvaartverzekering

Er zijn uitvaartverzekeraars die uitvaartverzekeringen leveren zonder dat iemand eerst een gezondheidsverklaring hoeft op te stellen. Bij deze verzekeringen worden zogenaamde carenzjaren gehanteerd. Dit zijn de jaren waarin de uitvaartverzekeraar niet over zal gaan tot het uitkeren van de verzekering. Meestal gaat het om de eerste twee jaar na het afsluiten van de verzekering. Het komt ook voorkomen dat de verzekeraar het eerste jaar niets uitkeert en in het tweede jaar bijvoorbeeld 50% van de verzekerde waarde. Vraag de verzekeraar van keuze wat de voorwaarden precies zijn.


Deze domeinnaam is te huur