nav Uitvaarverzekering

Polissen Vesta uitbetalen

Vraag: Polissen Vesta uitbetalen

Mijn tante heeft 2 levensverzekeringspolissen op het leven van haar partner. De premie is altijd betaald aan Vesta Maatschappij van Levensverzekering NV te Arnhem.
Het betreft polisnummer 2138437 met een verzekerd bedrag van Hfl 5.000,- en polisnummer 3530063 met een verzekerd bedrag van Hfl. 500,-.
Op de polis staat dat voor het uitbetalen stukken overlegd moeten worden:
- polis
- premiekaart of laatste kwitantie
- een bewijs van overlijden.

Bij wie kunnen we het verzoek tot uitbetalen indienen en welke stukken moeten meegezonden worden?

Met vriendelijke groet, Jeniene Penninkhof

Antwoord

Geachte mevrouw

De rechtsopvolger van Vesta is via RVS, Nationale Nederlanden geworden. Informatie vindt u onder de website www.nn.nl

Met vriendelijke groet,
Peter van Schaik

Deze domeinnaam is te huur