nav Uitvaarverzekering

Overige Financiering Deposito

Deposito

 • Uitvaartdeposito
  Ik heb e.e.a. gelezen op internet.
  Valt het deposito bij faillissement onder het garantiestelsel?
  Graag een gesprek en afspraak over dit onderwerp.
 • Uitvaartdepot
  Als uitvaartdepot meer bedraagt dan de vrijstelling van circa euro 7000 is dan alleen het meerdere fiscaal belast of in dat geval het gehele bedrag van het depo
 • Uitvaart deposito
  Bij de belasting is een uitvaart deposito aftrekbaar tot ongeveer 7000. Waarom antwoord u dan met niet aftrekbaar bij de vraag "deposito aftrekbaar"?
 • Begrafenis deposito
  Ik zou graag een eenmalige storting[deposito] openen bij een verzekeraar waarbij ik zelf de keus heb voor een begrafenis ondernemer maar wel het volledige bed
 • Koopsompolis
  Ik ben op zoek naar een begrafenisverzekering in de vorm van een koopsom of deposito die ik voor iemand anders wil afsluiten. Het is niet de bedoeling dat de ve
 • 1 Bedrag storten op 2 levens
  Ik zou graag een verzekering cq een uitvaartpolis of een bedrag ergens storten,die dan gebruikt kan worden voor de eerst overlijdende bv op mijn vrouw,of op mij
 • Onder verzekerd
  Wij kwamen er achter dat mijn schoonmoeder onder verzekerd is voor haar uitvaart.
  Ze komt ongeveer 3500 euro te kort.
  Ze is nu 78 jaar en kan geen uitvaart p
 • Uitvaart-Deposito met vrijheid
  Ik wil graag een uitvaartdeposito afsluiten waarbij ik zelf de keuze van een uitvaartonderneming heb en waar het restantbedrag na de betaling van de uitvaartnot
 • Uitvaartdeposito en de bijstand
  Geachte mijnheer de Niet,
  Wij overwegen een uitvaartdeposito bij DELA. Voor 2017 is de vermogensvrijstelling van belasting voor zo’n deposito €6956. Dit be
 • is er een maximum leeftijd van toiepassing voor de verzekerde
  L.S.

  Om er zeker van te zijn dat er voldoende geld beschikbaar is als de te verzekeren persoon komt te overlijden willen de kinderen een bedrag, plm. EUR 500
 • Deposito
  Mijn moeder heeft een uitvaartverzekering bij Amev en een deposito bij Monuta. Ze wil graag dat ik tzt haar uitvaart regel via een andere onderneming. Hoe kan i
 • Deposito voor uitvaart
  Mocht ik onverhoopt (88jaar)en vrouw(84)eerder in een verpleeghuis terechtkomen kan dan het deposito door gemeente of rijk aangesproken worden?
  Hoogachtend W.B
 • Deposito aftrekbaar?
  Is het nog mogelijk een deposito af te sluiten voor uitvaartkosten die aftrekbaar is in box 3.
  Zo ja wat is het max.bedrag.
  Zijn er nog andere mogelijk heden
 • Vrijstellen deposito in box 3
  Mijn vraag is uw collega w v d Putten zegt dat een deposito wel in box3 vrijgesteld is en u zegt van niet wie heeft er nu gelijk ?
 • Vrijstelling deposito in box3
  Is een uitvaart-deposito vrijgesteld in Box3. De een zegt van wel, de ander van niet. Ook Dela zegt dit laatste m.b.t. haar uitvaart-deposito's.
  Hoe zit dat nu
 • Begrafenisondernemer failliet
  Mijn vader heeft 8 jaar geleden geld in een depot van een begrafenisondernemer gestort. Hoe gaat dit geld over naar een ander depot als deze ondernemer failliet
 • Garantiestelling depositostorting
  Is bij een storting in een deposito bij Monuta ook het garantiestelling van toepassing ?? Ik bedoel bij een eventueel faillisement van Monuta is mijn inleg dan
 • Kosten aanvullende deposito storting
  Ik heb in 2014 een bedrag van 700.00 euro deposito gestort, voor de eventueele meer kosten van begraven. Nu twee jaar later vroeg ik om een nieuwe offerte en d
 • deposito en eigen vermogen
  Een vriendin ligt in scheiding en heeft geen uitvaartverzekering. Ze wil na de scheiding graag een bedrag (10 tot 20 mille) als deposito stallen bij een uitvaar
 • staat er nog geld op mijn rekening met registr.nr. 1041060 ?
  In sept 2000 is 1750 gulden opgenomen voor de crematie van mijn man
  dhr. H.J.Mensinga. Volgens mij staat er nog geld op de rekening, of is misschien alles opge
 • Achteraf ontdekt dat overledene een overlijdensverzekering had
  We hebben zes maanden terug de crematie van de overledene betaald. Deze overledene had een bewindvoerder. Een half jaar later blijkt, bij de afwikkeling van het
 • deposito na opzeggen uitvaartverzekering verplicht voor verzekeringnemer ?
  10 Jaar geleden zei ik voor mijn gezin de uitvaartverzekering op bij de Dela. Ik krijg sindsdien jaarlijks een brief waarin specifiek gerefereerd wordt aan mijn
 • uitvaart verzekering
  wil een eenmalige geld storting doen voor uitvaart verzekering wat gebeurt er met mijn geld als yarden falliet gaat
 • geblokkeerde rekening begrafenis
  Weet u welke banken de geblokkeerde rekening aanbieden voor een begrafenis zodat het bedrag buiten de optelling van het vermogen blijft.
 • Depositofnds
  mijn uitvaart-verzekering is door Dela stop gezet en is het Gestorte bedrag is over gezet naar een Depositofonds kan ik dat bedrag ook op eisen want ik wil een
 • uitvaartdeposito
  Tot nu toe heb ik geen bank kunnen vinden die een uitvaartdeposito aanbiedt. Is het betrouwbaar om geld op een deposito te storten bij een van de landelijke uit
 • overstappen
  Geachte, ik heb een deposito afgesloten bij van Eerden, sedert enkelen jaren werk ik zelf in de uitvaart branche.
  Mijn schoonvader ligt nu op sterven,mag/kan i
 • bankrekening uitvaartsparen
  Geachte Heer Zwaanswijk,
  In uw antwoord op vraag 34442 geeft u aan dat er bankrekeningen zijn voor uitvaartsparen (met als voordeel dat deze onder het deposito
 • begrafenis depot en vermogenstoets
  Als er een bedrag is gestort in een begrafenis depot, wordt dit dan toch meegenomen bij het bepalen van de eventuele bijdrage voor AWBZ (e.d.) hulp?
 • deposito regeling
  Mijnheer,
  Mijn ouders hebben geld apart gezet voor hun begrafenis.
  Nu willen ze dat toch graag "labelen" zodat het niet ergens anders voor gebruikt wordt.
 • begravenisverzekering
  hallo mijn vader is 88 jaar en niet verzekerd voor een begrafenis, nu heb ik eens gehoord dat er een verzekering is die je in 1 keer afkoopt ongeacht leeftijd,
 • uitvaartkosten
  Indien ik een bankrekening open voor de financiering van de uitvaartkosten telt dit voor de belasting als "vermogen" zoals U hierboven beschrijft.
  Met vrien
 • Kopen i.p.v. verzekeren.
  Op deze websites staat heel veel informatie over begrafenisverzekeringen. Met de huidige (veel te hoge) assurantiebelasting van 21%, en de huidige lage rente ov
 • begrafenisverzekering
  Onlangs heeft de RVS mij €8.000.- uitgekeerd. Kan ik dit geld (ergens)stallen op b.v. een geblokkeerde rekening en deze blokkade na mijn dood wordt opgeheven,
 • heidenubling@live.nl
  Geachte,
  Sinds mei 1991 ben ik verzekerd met een natura uitvaartverzekering/UitvaartPlan.Het bedrag dat door betaalde premies ontstaan is, zou nu op € 1070.-
 • uitvaartverzekering
  Ik heb een uitvaartverzekering die een bedrag uitkeert na levenslange premiebetaling. Men is na mijn overlijden niet gebonden aan een bepaalde uitvaartverzorger
 • uitbetalen depositofonds
  In december 1999 heb ik mijn uitvaartverzekering bij Dela opgezegd. De uiteindelijke waarde destijds 982,91 gulden is ongevraagd als een storting in een deposi
 • kan een eenmaal afgekochte uitvaartverzekering door verzekeraar teruggevorderd worden
  Moeder is 92 jaar en dement. Ik heb haar uitvaartverzekering afgekocht bij SNS Reaal met vermelding dat moeder niet meer zelf kon tekenen en ik als zoon al jare
 • Rentevergoeding over deposito's
  Ik ben de nalatenschap van een kennis aan het regelen en heb een afrekening van de Begrafenisvereniging ontvangen.
  Zij trekken de 2 stortingen van deposito's a
 • restant deposito
  mijn schoonmoeder had een hoge depositoverzekering en er is na haar crematie geld overgebleven.dat wordt niet terug gestort maar in een soort nw.deposito gestor
 • depostorting
  mijn vraag is kan ik het depo opdoeken en het geld wat er gestort is uithalen .en rechter heeft mij vertelt dat dit wel kan maar de dela beweerd van niet .
 • depo storting
  ik wil het geld wat er 1 malig in mijn depo is gestort opheffen bij de rechtbank zutphen is mij door de rechter vertelt dat ik ten alletijden het geld er uit ka
 • Uitkering deposito
  Onlangs is mijn tante overleden, zij had meerdere verzekeringen, bij verschillende maatschappijen, voor haar uitvaart afgesloten. Inmiddels zijn de kosten voor
 • opzegging uitvaartverzekering ivm emigratie
  Ik heb in 2010 mijn DELA uitvaartverzekering opgezegd omdat ik naar het buitenland geemigreerd ben. Ik heb Dela eveneens een Bewijs van Uitschrijving uit het Be
 • depositofonds en afrekening
  30 oktiber van het afgelopen jaar is mijn pleegvader overleden. Hij had geld gestort in een depositofonds van de CUVO. Deze heeft ook de crematie verzorgd.
  Uit
 • Deposito
  Ik heb een vraag over de afwikkeling van een deposito.

  Dit deposito is gestort voor twee personen , in 2004 is de eerste partner overleden , in oktober 2010
 • wijziging voorwaarden depositofonds
  Bij de uitvaartonderneming/verzekeraar van mijn "tante" zijn de voorwaarden gewijzigd van het depositofonds. Waar vanaf afsluiten van het depositofonds in 1985
 • na 80 nog uitvaartverzekering ?
  ik kom er vandaag achter dat mijn 80 jarige vader geen uitvaartverzekering heeft .kan ik hem alsnog verzekeren ,hij leeft van een aow uitkering zonder pensioen.
 • Depositofonds
  In hoeverre zijn ingelegde gelden in een depositofonds gewaarborgd bij dreigend faillisement van de uitvaartondernemer?
 • depositofonds
  wat zijn de kosten van dit fonds

Deze domeinnaam is te huur