nav Uitvaarverzekering

verzekering bij monuta

Vraag: verzekering bij monuta

hallo, ik heb 2 uitvaartverzekeringen waarvan 1bij monuta en daar ben ik nu ook weg vanwege een conflict maar daar staat nog 1500 euro die ik terug wil maar moet daar wel een boete over betalen... ben ik dat ook verplicht of mogen ze dat helemaal niet vragen
bvd patty.

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Een verzekeringsmaatschappij legt geen boetes op. Ik denk dat u de polis wilt afkopen en dat de afkoopwaarde lager is dan het verzekerde bedrag. Dat is echter verklaarbaar, omdat een deel van de betaalde premie gebruikt wordt ter financiering van het risico van vroegtijdig overlijden. Dat deel van de premie maakt geen deel uit van de afkoopwaarde. Ook zullen op de afkoopwaarde nog kosten in mindering gebracht worden.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur