nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nu woekerpolis?

Vraag: Uitvaartverzekering nu woekerpolis?

Jaren geleden hebben mijn echtgenote en ik een (natura-) uitvaartverzekering afgesloten bij wat toen Memento Mori heette. Deze verzekering is in de loop der tijd doorgeschoven naar andere verzekeringsmaatschappijen en ergens heb ik de boot gemist toen deze werd omgezet in een kapitaalverzekering. Al jaren erger ik mij er aan dat het verzekerde kapitaal niet wordt verhoogd omdat de zgn winstdeling onvoldoende is. Blijkbaar liggen de kosten hoger dan mijn jaarlijkse bijdrage. Is hier geen sprake van een woekerpolis. Als dit zo is kan hier dan wat aan doen. de verzekering is nu ondergebracht bij Axent.

mvg,

GJJ van den Elshout

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Vroeger waren er heel veel uitvaartverenigingen waar je lid van kon worden en je uitvaart kon laten regelen.Dat was in de tijd dat een uitvaart nog maar een fractie kostte van wat de kosten nu zijn. Vaak werd ook maar een geringe premie betaald en daar tegenover stond dan de toezegging dat de uitvaart verzorgd zou worden. Men hield indertijd geen rekening met stijgende kosten en het (veel) ouder worden van mensen. Heel veel van dergelijke uitvaartverenigingen hebben het loodje gelegd of zijn overgenomen door ander instellingen, zoals verzekeringsmaatschappijen. We hebben het dan in de regel om polissen met een geringe waarde, vaak zelf zonder winstdelingsregeling. In uw geval heeft de nieuwe verzekeraar kennelijk de uitvaartpolis omgezet naar een kapitaalverzekering. Daar moet destijds wel uw toestemming voor verkregen zijn. Vervolgens heeft u eenkapitaalverzekering waarop een bedrag verzekerd is dat beschikbaar komt na het overlijden van de verzekerde. Of die polis winstdelend is kan ik niet beoordelen. Maar als dat zo is, is de opmerking dat er geen winstbijschrijving plaatsvindt omdat de kosten hoger zijn dan uw jaarlijkse bijdrage, mij onduidelijk. Of er vindt winstbijschrijving plaats of niet. Dat kan niet afhankelijk zijn van kosten of van de premie. Gelet op de rentestand en mogelijk de maar geringe waarde die in de polis is opgebouwd (en daarover vindt nu juist eventuele winstbijschrijving plaats) zal de winstbijtelling wellicht zeer gering zijn, misschien zelfs te gering om daarmee de poliswijziging te financieren.

Ik wil u adviseren hiernaar navraag te doen bij de huidige verzekeringsmaatschappij (waarschijnlijk Aegon.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur