nav Uitvaarverzekering

RVS;Nu Nationale NEd.weigert mij nadere informatie te verstrekken inzake uitbetalingen die gedaan zouden zijn.

Vraag: RVS;Nu Nationale NEd.weigert mij nadere informatie te verstrekken inzake uitbetalingen die gedaan zouden zijn.

Mijn op 4 januari 2008 overleden moeder had vier polissen afgesloten. 3 bij Victoria Vesta en 1 bij RVS. Nu zijn al die polissen ondergebracht bij Nat.Ned. te Ede. Van die polissen wist ik, haar zoon niets van. Nu stelt nat.Ned.dat zij die polissen aan mij hebben uitbetaald, wat niet het geval is. Echter men weigert mij nadere informatie te verschaffen. Heb nu het vermoeden dat het geld verduisterd is.

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Van verduistering door de verzekeraar zal beslist geen sprake zijn. Ik adviseer u nogmaals contact op te nemen met Nationale Nederlanden en hen te vragen om een copie van de overschrijving van de verzekerde bedragen.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur