nav Uitvaarverzekering

Polis

Vraag: Polis

Mijn moeder is in 2002 overleden en nu ook mijn vader ik zie op de bank afschriften dat hij een levensverzekering heeft bij reaal wordt ieder maand afgeschreven ik ben de oudste zoon maar kan de polis niet vinden en die willen ze wel hebben wat nu?

Antwoord

Geachte mijnheer,

Het fewit dat u beschikt over informatie waaruit het bestaan van de verzekering blijkt, is al een belangrijk feit. Reaal verzekeringen kan op basis daarvan in hun verzekeringsadministratie controleren of de betreffende verzekeringen nog van kracht zijn en de eventuele uitkering regelen. Het recht op uitkering is niet afhankelijk van de levering van de originele polissen.Wel zal Reaal willen vaststellen of u de uitkeringsgerechtigde bent.

Ik adviseer u dus contact op te nemen met Reaal verzekeringen met de mededeling dat u de polissen niet meer in uw bezit heeft, maar uiteraard wel de rechthebbende bent op de uitkering. Als Reaal louter vanwege het ontbreken van de polissen uitkering weigert, dan is er alle reden daarover een klacht in te dienen. In eerste instantie richt u de klacht aan dedirectie van Reaal Verzekeringen. Mocht tot niet leiden tot een oplossing (wat ik mij eerlijk gezegd niet kan voorstellen), dan is er nog de mogelijkheid een (gratis) klacht in te dienen bij het Klachteninstitutt financiƫle dienstverlening. Dat kunt u doen via de website www.kifid.nl Maar ik verwacht niet dat Reaal alleen om reden dat de polissen ontbreken, een uitkering weigeren.

Met vriendelijke groet,
J.Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur