nav Uitvaarverzekering

Opbaar & eindverzorging kosten

Vraag: Opbaar & eindverzorging kosten

Geachte Hr Zwaanswijk.

Door Yarden zijn opbaar en eindverzorging kosten in rekening gebracht.
Na het overlijden is moeder is afgelegd en verzorgd door haar dochter en kleindochter, en lag opgebaard in de Hospice.
Yarden heeft nadien alleen een koelplaat bezorgd en aangebracht en verder niets gedaan.
Toch wordt er € 577.50 opbaarkosten in rekening gebracht en ook €115.50 voor de eindverzorging.

Dan het overbrengen van de Hospice naar het uitvaart gebouw 2.1 km kosten € 257,-
= € 122.50 per km

Daarna de rit naar het Crematorium 29.4 km kosten
€ 203.50 = € 6.90 per km alles roept grote vragen op.Met vr groet.

A van Hurck

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Over geschillen betreffende de omvang van de door de uitvaartverzorger in rekening gebrachte kosten kan ik geen uitspraken doen. Als u het met de uitvaartverzorger niet eens kunt worden, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartverzorging. Dat kunt u doen via de website www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur