nav Uitvaarverzekering

omzetting oude natura polis

Vraag: omzetting oude natura polis

Geachte heer Zwaanswijk,

Mijn vader bezat een oude, voor het leven betaalde natura uitvaartverzekering voor zijn hele gezin. Afbetaald in 1974.
Toen mijn moeder in 91, vier maanden voor haar overlijden bij de verzekeraar informeerde of zij binnen die polis viel werd dat ontkend en heeft zij een nieuwe natura verzekering op haar naam moeten nemen en betalen.
Nu mijn vader onlangs is overleden blijkt dat de verzekeraar vlak na mijn moeders betaling in 91 de oude gezinspolis van mijn vader heeft omgezet in een koopsompolis op alleen zijn naam.
Er staat niet op dat het een mutatie is van de oude polis, alleen dat het een koopsompolis is a 3600 gulden, een bedrag dat nooit betaald is, en de condities zijn veranderd.
Bovendien is ons die polis nu pas, uit een kluis van de verzekeraar ter hand gesteld.

Mijn vraag: Kan een naturaverzekering eenzijdig worden veranderd?

Vriendelijke groet, Barten van Elden

Antwoord

Geachte heer,

Neen, een polis kan niet zomaar eenzijdig worden gewijzigd, althans niet voor een wijziging zoals door u is aangegeven, zonder instemming van de verzekeringnemer. Ik adviseer u hierover nog eens contact op te nemen met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Ik kan mij eerlijk gezged niet voorstellen dat deze wijziging is doorgevoerd zonder overleg resp, instemming van de verzekeringnemer.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur