nav Uitvaarverzekering

Duerdere kist dan in verzekering gemeld

Vraag: Duerdere kist dan in verzekering gemeld

Geachte heer/mevrouw

De uitvaartverzekering van mijn ouders loopt nu bij Yarden, maar was voorheen een naturapolis van AVVL uitvaartzorg. Bij de overname zijn, na enige strubbelingen, via de ombudsman de rechten van de oude polis gehandhaaft. Achteraf kon een keuze worden gemaakt. In de polis staat vermeld: "beschikbaar wordt gesteld een kist die voldoet aan de eisen, die de AVVL stelt."

Bij het overlijden van mijn moeder hebben wij niet voor de standaardkist van Yarden gekozen, maar een iets luxere bij hen besteld. Nu bij de afrekening stelt Yarden zich op het standpunt dat de kist niet voldoet aan de eisen van AVVL en dat de kist dus volledig aan ons wordt doorberekend. Ik had verwacht dat de meerkosten in rekening zouden worden gebracht, hetgeen bij natura verzekeringen volgens mij ook te doen gebruikelijk is.

Graag uw reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

Antwoord

Geachte heer Hoogenboom,

Ik ben het met u eens. Het lijkt mij redelijk dat inderdaad slechts de meerkosten in rekening worden gebracht. Dit is echter afhankelijk van de polisvoorwaarden en die ken ik niet. Mijn advies is om hierover een formele klacht in te dienen bij Yarden, gericht aan de directie. Als u er vervolgens met de directie niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening. U kunt dat doen via de website www.kifid.nl.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur