nav Uitvaarverzekering

algemeen graf of huurgraf

Vraag: algemeen graf of huurgraf

is keuze van graf door verzekering op basis van woonplaatsprincipe rechtsgeldig?
geldt hiervoor niet het gelijkheidsbeginsel

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

U heeft altijd vrije keuze, echter de omvang van de kostenvergoeding door de verzekeringsmaatschappij kan wel per woonplaats verschillen. Ik adviseer u daarover vooraf informatie in te winnen bij de desbetreffende uitvaartverzekeringsmaatschappij.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur