nav Uitvaarverzekering

Onderverzekerd

Vraag: Onderverzekerd

Mij moeder is pas overleden, nu blijkt dat zij onderverzekerd was. Gelukkig heeft zij wel geld op haar rekening om het meeste zelf te betalen. Mijn vraag : mijn broer wil dat geld hebben, kan dit zomaar of moet eerst haar begravenis betaald worden? Hij zegt dat wij beiden erven zijn dus recht hebben op dit geld. Hoe zit dat?
Moet ik dan de hele begravenis betalen?

Antwoord

Beste vragensteller,

U moet onderscheid maken tussen de opdracht voor de uitvaartverzorging en de betaling van die kosten enerzijds en de aanvaarding van de erfenis anderzijds.
Het geld van uw moeder valt in de boedel dus dat zit in de erfenis. daarvoor moet u naar de notaris gaan.

De kosten van de uitvaart ontstaan als u opdracht geeft voor de uitvaartverzorging: als opdrachtgever bent u aansprakelijk voor de uitvaartkosten.

Ik kan me voorstellen dat u samen met uw broer de opdracht geeft voor de verzorging van de uitvaart en dat u vervolgens samen naar de notaris gaat voor de erfenis. Dan kan er worden afgesproken dat eerst de resterende uitvaartkosten worden voldaan uit de gelden van uw moeder voordat er de overige verdeling plaatsvindt. Let wel op mogelijke schulden in de erfenis, wellicht moet u eerst een boedelbeschrijving doen voordat u accepteert; hierover kan de notaris u alles vertellen.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur