nav Uitvaarverzekering

geen uitvaart

Vraag: geen uitvaart

geachte myn heer mevrouw myn broer ligt op sterven ik ben zyn enige zus nu is myn vraag hy heeft geen uitvaart verzekering en wie moet de kosten betalen van de begravenist betalen hy heeft wel een dochter die hy al dertig jaar niet gezien heeft

Antwoord

Geachte mevrouw, mijnheer,

Primair komen de kosten voor rekening van degene die de opdracht geeft voor de uitvaart. De erfgenamen zijn gehouden de kosten te betalen. Zelfs als de uitvaart van gemeentewege plaatsvindt, zullen de kosten op de erfgenamen worden verhaald.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur