nav Uitvaarverzekering

dode lichaam te brengen uit het ziekenhuis naar het vliegveld.

Vraag: dode lichaam te brengen uit het ziekenhuis naar het vliegveld.

Amsterdam
29-07-2013
mijn broer met zijn vrouw op bezoek kwam bij mij in Amsterdam uit Pakistan op vakantie,tijdens het bezoek mijn schoonzus kreeg een hartaanval en
ze niet zou overleven en dood in het ziekenhuisik heb contact Meersorgh Uitvaartzorg aan het dode lichaam naar de luchthaven te brengen,ik moet betalen 2624,17 tot meersorgh
voor deze regeling als ik niet betaalde hij niet geven van het dode lichaam,Ik moest lening van de bank ik ben betalen van rente over dit bedrag aan de bank, mijn vraag is dat ik ben 66 jaar oud in mijn pensioen is er een regeling terug te krijgen dit bedrag van enige organisatie in nederland,mijn 2e vraag is dit bedrag 2624,17 is juiste bedrag te betalen voor alleen het dode lichaam te brengen uit het ziekenhuis naar het vliegveld. met vriendelijke groet
Baig
T:0618136643

Antwoord

Geachte mevrouw,mijnheer,

In hoeverre de hoogte van de vervoerskosten correct zijn, kan ik niet beoordelen. Als het louter de kosten van vervoer betreft, lijken de kosten hoog, maar is mede afhankelijk van bijvoorbeeld de wijze van vervoer en de zaken die daarbij eventueel zijn inbegrepen, zoals een kist, al dan niet met loden binnenbekleding. Als u de kosten onevenredig hoog acht, kunt u overwegen een klacht in te dienen via de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Dat kan via de website www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

Maar ik vermoed dat de vervoerskosten niet onredelijk zijn.

Dat u rente moet betalen over een aangegane geldlening is vanzelfsprekend. Als dit voor u financieel niet meer is op te brengen, adviseer ik u in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende bank om na te gaan of een regeling mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
J. Zwaanswijk

Deze domeinnaam is te huur