nav Uitvaarverzekering

Betalings verplichting?

Vraag: Betalings verplichting?

Stel dat iemand zelfmoord pleegt moet zijn vrouw die een uitkering heeft dan toch betalen Kan men ook weigeren en wordt haar familie dan betaalplichtig?

Antwoord

Beste Jos, in eerste instantie is er een betalingsverplichting voor degene die de opdrachtgever voor de uitvaartverzorging wordt.
Dus als de vrouw opdrachtgever wordt moet ze voor de kosten staan. Er is geen verplichting om opdrachtgever te worden dus men kan zich er buiten houden en in dat geval moet de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden de uitvaartverzorging op zich nemen en ook betalen.
Vervolgens heeft de gemeente een wettelijk verhaalsrecht bij de naaste familie. Ik acht de kans niet groot dat een gemeente daadwerkelijk gaat verhalen als er sprake is van een uitkeringssituatie maar uitgesloten is dit niet.

Met vriendelijke groet, Evert de Niet

Deze domeinnaam is te huur