nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Yarden neemt uitvaartverzekeringen van NorthWest over

Yarden neemt uitvaartverzekeringen van NorthWest over

Yarden Uitvaartverzekeringen nv heeft het voornemen de portefeuille met uitvaartverzekeringen van NorthWest Verzekeringen over te nemen. De Nederlandsche Bank heeft hiervoor een eerste goedkeuring gegeven. NorthWest gaat haar uitvaartverzekeringsactiviteiten per 31 december 2015 beëindigen. Het gaat om een totaal van ongeveer vijftigduizend uitvaartpolissen met een verzekerd bedrag van 350 miljoen euro.

Serge Evers, directeur Yarden Uitvaartverzekeringen: ‘De overname van deze verzekeringsportefeuille past uitstekend in de groeistrategie van Yarden. Door deze overname ontstaan schaalvoordelen en kan kwaliteitsverhoging en kostensynergie worden bereikt voor onze klanten. Voor NorthWest is de goede dienstverlening van Yarden op het gebied van uitvaartverzorging een belangrijke reden om voor Yarden te kiezen. Yarden kan hierdoor uitstekend invulling geven aan het natura-karakter van de NorthWest-producten.’

Oud Northwest-verzekerden profiteren van voordelen Yarden Vereniging

De dienstverlening en het ledenvoordeel van Yarden zijn na overname ook toegankelijk voor NorthWest-klanten. Via Yarden Vereniging worden ook voorlichting en nazorg beschikbaar voor NorthWest-klanten. Verder verandert er niks. De polis en overige verzekeringsvoorwaarden wijzigen niet voor klanten.

Over Yarden

Met meer dan 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 900 medewerkers, 200 vrijwilligers, 76 uitvaartverzorgers, 41 uitvaartcentra, 24 crematoria, 26 franchisenemers en 7 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt.


Deze domeinnaam is te huur