nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Yarden keert ledenvoordeel uit van € 8,1 miljoen 2015 solide jaar met goed resultaat

Yarden keert ledenvoordeel uit van € 8,1 miljoen 2015 solide jaar met goed resultaat

Uitvaartorganisatie Yarden kijkt terug op een solide jaar waarin goede resultaten zijn geboekt. In 2015 keerde Yarden een ledenvoordeel van € 8,1 miljoen uit. Dit geeft nabestaanden recht op een extra vrij besteedbaar bedrag van minimaal 10% bovenop de verzekerde som, te besteden aan de uitvaart van de verzekerde. Yarden is het eigendom van een vereniging en zorgt ervoor dat het resultaat ten goede komt aan haar leden. De uitvaartorganisatie zag haar ledenaantal, omzet, netto resultaat en Solvency II-ratio stijgen ten opzichte van 2014. In 2015 boekte Yarden een omzet van € 200,3 miljoen. Het netto resultaat bedroeg € 10,24 miljoen en de Solvency II-ratio had een bandbreedte tussen de 180% en 220%.

Ron Bavelaar, directievoorzitter Yarden: ‘Het blijft een grote eer dat nabestaanden de verzorging van de uitvaart van een dierbare aan onze uitvaartverzorgers toevertrouwen. Onze dank gaat ook uit naar al onze andere medewerkers en vrijwilligers die iedere dag weer met veel energie en passie een goed afscheid van het leven voor iedereen bereikbaar maken. Maar Yarden doet nog veel meer. Onze vereniging geeft voorlichting en werkt aan de bewustwording rond thema’s over leven, dood en afscheid. En biedt nabestaanden indien gewenst nazorg. Hiermee vervult Yarden een belangrijke maatschappelijke functie die bijdraagt aan onze slogan ‘Een goed afscheid helpt je verder.’

Klanttevredenheid

Sinds juli 2013 bezit Yarden de Gouden Oor Erkenning. Deze certificering van het onafhankelijke instituut Stichting Gouden Oor is een bewijs dat de aanbevelingen die Yarden van het instituut krijgt, structureel in de bedrijfsvoering worden geïmplementeerd. De trend van een steeds hogere klanttevredenheid zet ook door in 2015. In het verslagjaar is de klanttevredenheid gestegen van 7,8 (2014) naar 8,0 (2015).

Yarden Uitvaartzorg

Klanten die bij Yarden verzekerd zijn en lid zijn van Yarden Vereniging, komen in aanmerking voor een ledenvoordeel van 10% van het verzekerd bedrag wanneer Yarden Uitvaartzorg de uitvaart verzorgt. Het extra bedrag dat daaruit voortvloeit, kunnen nabestaanden direct besteden aan de uitvaart van de verzekerde. Daarmee heeft Yarden Uitvaartzorg in 2015 een ledenvoordeel verleend van in totaal € 8,1 miljoen. Het resultaat voor belasting bedroeg over 2015 € 2,3 miljoen (2014: € 1,7 miljoen). In 2015 verzorgde Yarden Uitvaartzorg 12.655 uitvaarten (2014: 12.262). Leden en klanten van Yarden waardeerden de dienstverlening van Yarden Uitvaartzorg opnieuw met een 9+.

Yarden Vereniging

Met bijna 1 miljoen leden en een historie van bijna 100 jaar is Yarden Vereniging op één na de grootste vereniging van Nederland. Met voorlichting en diverse activiteiten bevordert Yarden Vereniging de bewustwording over leven, dood en afscheid. Ruim 200 actieve leden zijn als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van landelijke projecten en regionale of lokale bijeenkomsten. In 2015 werden circa 150 bijeenkomsten en projecten georganiseerd, waar 12.000 bezoekers op af kwamen.

Yarden Uitvaartverzekeringen nv

Mede door de overname van de uitvaartportefeuille van NorthWest is de verzekeringsportefeuille verder toegenomen. Door de operationele en beleggingsresultaten bleef de solvabiliteit robuust en ruim boven de interne norm. De solvabiliteit onder SII ligt in 2015 tussen de bandbreedte 180% - 220% (2014: 168%).

Yarden Uitvaartfaciliteiten

Yarden Uitvaartfaciliteiten verzorgde in 2015 28.080 crematies (2014: 26.433). Dit is 30% van alle crematies in Nederland. Het resultaat voor belasting bedroeg over 2015 € 2,2 miljoen (2014: € 1,3 miljoen).

Risicobeheersing

In 2015 heeft Yarden zich met betrekking tot risicobeheersing primair bezig gehouden met de voorbereiding van het verzekeringsbedrijf op het nieuwe risicogebaseerde raamwerk. De regels van Solvency II full regime zijn van toepassing sinds 1 januari 2016.

Over Yarden

Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert Yarden bij het organiseren en verzorgen van een passende begrafenis of crematie. Door voorlichting en het initiëren van diverse activiteiten wordt bewustwording over leven, dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar en betaalbaar, omdat een goed afscheid mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900 medewerkers (waaronder 102 lokale uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 9 begraafplaatsen in Nederland zit Yarden altijd in de buurt.


Deze domeinnaam is te huur