nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Yarden en DELA opnieuw in gesprek over overname

Yarden en DELA opnieuw in gesprek over overname

Yarden en DELA zijn opnieuw in gesprek over een overname. Deze is wederom noodzakelijk geworden nadat Yarden grote verliezen heeft geleden op de obligatiemarkt. Om te voorkomen dat Yarden haar bijna 1 miljoen verzekerden verder op hun polissen moet korten, probeert Yarden nu te reorganiseren. Dat meldt het Financieel Dagblad op de dag dat Yarden haar jaarverslag publiceert.

Yarden moet met spoed op zoek naar een nieuwe eigenaar nu zij door grote verliezen op de obligatiemarkt voor de tweede keer in korte tijd in financiële nood is geraakt. Juist vanwege de slechte financiële situatie was Yarden gedwongen zijn vermogen vrijwel volledig in veilige beleggingen te steken: Nederlandse, Duitse en Franse staatsleningen. Maar juist daar ging het mis als gevolge van de verlaging van de rekenrente voor verzekeraars. Het gevolg is een dalende solvabiliteit: van 119% een jaar eerder naar 87% van het wettelijk minimum. Dat betekent dat er te weinig geld is om op lange termijn alle verplichtingen jegens polishouders na te komen. Mede door de lage rente verdient Yarden te weinig op haar beleggingen om de stijgende uitvaartkosten te compenseren. Om die reden maakte Yarden eerder bekend geen nieuwe uitvaartverzekeringen meer te verkopen.

Een woordvoerder van Yarden schrijft in een toelichting dat Yarden over voldoende middelen beschikt om haar verplichtingen naar polishouders na te komen maar niet over voldoende buffers om op lange termijn voor te kunnen bestaan. Gezocht wordt dus naar een koper die de wettelijke buffer wel kan inbrengen. Coöperatie DELA is een kapitaalkrachtige partij en behoort tot de top 25 meest winstgevende bedrijven van Nederland. Eerder ketste een overname van Yarden door DELA af nadat een groep polishouders zich middels een kort geding met succes verzette tegen versobering van hun polissen. Het Gerechtshof heeft toen in in hoger beroep bepaald dat Yarden de versoberingen van de polis toch wèl mocht doorvoeren.

DELA en Yarden bevestigen weer met elkaar in gesprek te zijn, maar willen verder geen mededelingen over de onderhandelingen doen. Uiterlijk 4 augustus moet Yarden haar buffers weer op orde hebben, anders kan De Nederlandse Bank de vergunning intrekken. Het herstelplan dat Yarden heeft ingediend, is door DNB nog niet goed gekeurd.


Bron: Financieel Dagblad


Deze domeinnaam is te huur