nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Reactie NARDUS op consultatie Solvency II Basic

Reactie NARDUS op consultatie Solvency II Basic

Nardus, de belangenbehartiger voor uitvaart verenigingen zonder winstoogmerk heeft in een brief aan het ministerie van financiën wederom bezwaar aangetekend tegen de invoering van Solvency II Basic. Ditmaal naar aanleiding van de consultatieronde van de hierop betrekking hebbende vrijstellingsregeling.

Nardus maakt in deze brief het onderscheid tussen hun leden, de lokale uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk en de landelijk opererende commerciële uitvaartorganisaties en onderbouwt dat Solvency II Basic voor hun leden zeer nadelig uitpakt en een averechtse uitwerking heeft ter bestrijding van de financiële crisis. Nardus beroept zich in de brief op het proportionaliteitsbeginsel en dringt aan dit toe te passen op het nieuwe toezichtregime, waardoor hun leden steeds meer onder druk komen te staan.
Niet alleen Solvency II Basic maar ook de aangescherpte bestuurderseisen door de invoering van de geschiktheid en deskundigheidstoets bedreigen steeds meer verenigingen in hun bestaansrecht.
Veel vrijwillige bestuurders, welke naast financiële, juridische en verzekeringstechnische kennis ook ethische verbondenheid, piëteit en gevoel voor de lokale bevolking dienen te bezitten, dreigen door dit toezicht af te haken.
Nardus stelt dat dit de participatiemaatschappij, waarvan hun leden het ultieme voorbeeld zijn en die de regering zo voorstaat, niet ten goede komt.
Tenslotte pleit Nardus voor een bredere vrijstellingsregeling voor hun leden welke door de EU al naar aard zijn vrijgesteld van toezicht. Alles overwegende ziet Nardus geen enkele aanleiding voor de Nederlandse regering om af te wijken van de Europese regels.


Deze domeinnaam is te huur