nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Protest Nardus tegen Solvency II Basic leidt tot versoepeling vrijstellingsgrenzen

Protest Nardus tegen Solvency II Basic leidt tot versoepeling vrijstellingsgrenzen

Nardus, de belangenbehartiger voor uitvaart verenigingen zonder winstoogmerk heeft zich ingezet om de verwachte desastreuze gevolgen die Solvency II Basic voor haar leden met zich mee zou brengen weg te nemen door bezwaar aan te tekenen tegen dit toezichtmodel en de vrijstellingsregels hiervoor. De lokale natura uitvaartverenigingen die onder de Wet Financieel Toezicht vallen werden door deze nieuwe toezicht regels ernstig bedreigd in hun voortbestaan.

Nardus heeft onder andere gewezen op de wezenlijke verschillen tussen de landelijke commerciële verzekeringsmaatschappijen en de lokale natura uitvaartvereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden door middel van contributie gezamenlijk de zorg en risico’s dragen van de dekking van hun uitvaartkosten. Juist hierin onderscheid een lid van
Nardus zich van de landelijk opererende commerciële verzekeringmaatschappijen.

Nardus heeft haar bezwaren tevens kenbaar gemaakt en toegelicht bij de Tweede Kamerleden en het Ministerie van Financiën. In de vergadering van de vaste Kamercommissie van Financiën heeft minister Dijsselbloem inmiddels de toezegging gedaan de vrijstellingsgrenzen voor Solvency II Basic te versoepelen. Dat betekent dat de volgende criteria nu van kracht zullen worden:
- Maximale premie-omvang per jaar van 2 miljoen euro in plaats van 1 miljoen
- Maximale Technische Voorziening van 10 miljoen euro in plaats van 5 miljoen
- Maximaal dekking per polis van 12.500 euro in plaats van 10.000 euro
Nardus blijft voorstander van het vrijstelling beleid van de Europese Unie hetwelk alle natura uitvaartverenigingen vrijstelt van het toezichtmodel Solvency II maar is vooralsnog tevreden en blij met dit behaalde resultaat.


Deze domeinnaam is te huur