nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Monuta wederom als beste uitvaartverzekeraar beoordeeld door intermediair

Monuta wederom als beste uitvaartverzekeraar beoordeeld door intermediair

Eind 2016 heeft GfK onder intermediairs het jaarlijks terugkerende tevredenheidsonderzoek naar uitvaartverzekeraars uitgevoerd. Monuta wordt van alle onderzochte aanbieders opnieuw het best beoordeeld met een rapportcijfer van een 8,0.

Dit is nog iets hoger dan in 2015, toen Monuta met een 7,8 de ook eerste plaats behaalde. Vooral op de deelaspecten binnendienst en administratief proces onderscheidt Monuta zich van de andere aanbieders.


Deze domeinnaam is te huur