nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Monuta verkoopt Duitse uitvaartverzekeringsportefeuille

Monuta verkoopt Duitse uitvaartverzekeringsportefeuille

Monuta verkoopt de uitvaartverzekeringsportefeuille van haar dochterbedrijf in Duitsland aan DELA. De portefeuille bevat bijna 121.000 Duitse verzekerden (150.000 polissen). Hiermee trekt Monuta zich terug uit de Duitse verzekeringsmarkt. Onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank (DNB) hebben de uitvaartverzekeraars een verkoopovereenkomst ondertekend.

“Monuta is in de basis een uitvaartbedrijf die de uitvaart financieel mogelijk maakt. Onze strategie is er op gericht om een optimale synergie tussen uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen tot stand te brengen. Zo kunnen we mensen voor, tijdens en na het afscheid het best tot steun zijn. In Duitsland zien wij te weinig mogelijkheden om op korte termijn ook uitvaarten te gaan verzorgen voor onze verzekerden. Daarom hebben wij in de afgelopen periode onderzocht wat onze strategische opties waren. Daaruit concludeerden we dat verkoop van de portefeuille aan een goed in de markt ingeburgerde partij, de belangen van de polishouders het best kon borgen. Na de overdracht van de verzekeringsactiviteiten in Duitsland zullen wij ons volledig richten op onze rol als afscheidsspecialist in Nederland,” zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta.

Na een grondige marktverkenning is in DELA de juiste partner gevonden met een overeenkomstige verzekeringsportefeuille en klantbenadering. DELA is sinds 2018 actief op de Duitse markt van risico- en uitvaartverzekeringen en heeft daar ruim 130.000 verzekerden. De Duitse organisatie is gehuisvest in Düsseldorf. Er werken dertig medewerkers. Edzo Doeve, bestuursvoorzitter DELA: “De producten van Monuta in Duitsland komen overeen met die van ons en worden ook verkocht via internet en tussenpersonen. Ook de constructie met een Nederlandse verzekeraar met een Zweigniederlassung is vrijwel identiek. Wij hebben ons in Duitsland gevestigd met het oog op de lange termijn en positioneren ons ook aldaar nadrukkelijk als coöperatie.”

Voorwaarden

De verkoop van de portefeuille heeft geen gevolgen voor het bedienen van de bestaande Duitse polishouders en intermediairs. De contractuele voorwaarden blijven dan ook ongewijzigd en worden één op één overgenomen door DELA. Totdat de goedkeuring van DNB is verkregen blijft Monuta het aanspreekpunt voor polishouders en intermediairs.

Over Monuta

Monuta is dé afscheidsspecialist. Opgericht in 1923 zet zij zich al bijna 100 jaar in om voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk te maken. Dat doet het uitvaartbedrijf door uitvaarten te verzorgen en deze financieel mogelijk te maken met uitvaartverzekeringen. Monuta wil bovendien afscheid in de breedste zin van het woord minder beladen en beter bespreekbaar maken. Onder andere door haar kennis hierover te delen met klanten en niet-klanten. Ook is Monuta partner voor het bespreken en vastleggen van afscheidswensen. De organisatie bestaat inmiddels uit ruim honderd opgeleide Register Uitvaartverzorgers, 7 eigen crematoria, 6 partnercrematoria en 3 begraafplaatsen verspreid over heel Nederland. Meer dan 1,7 miljoen mensen in Nederland en Duitsland zijn bij Monuta verzekerd. Meer informatie is te vinden op monuta.nl.

Over DELA

Vijfentachtig jaar geleden werd DELA opgericht om een persoonlijk en waardig afscheid mogelijk te maken voor haar leden. Door uitvaarten zowel te verzekeren als te verzorgen, maakt DELA dat waar. Sinds de oprichting staat het bieden van zekerheid, zorg en continuïteit centraal.DELA bestaat uit verzekerings- en uitvaartbedrijven in zowel Nederland als België. In Nederland telt DELA 99 uitvaartcentra en 40 crematoria. In België zorgt DELA met 64 uitvaartcentra vanuit 122 locaties, 2 crematoria en een repatriëringscentrum dagelijks voor een waardig afscheid. Sinds 2018 is DELA als verzekeraar vanuit haar Nederlandse bedrijf ook in Duitsland actief. In 2021 verzorgde DELA ruim 54.000 uitvaarten en 40.000 crematies.


Deze domeinnaam is te huur