nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Monuta publiceert jaarverslag 2016

Monuta publiceert jaarverslag 2016

Monuta was in 2016 volop in beweging. Een beweging waarin we werkten aan het voortdurend optimaliseren van onze activiteiten, met een focus op het verbeteren van de klanttevredenheid en winstgevendheid. Met deze doelen voor ogen is in 2016 een aantal belangrijke veranderingen en reorganisaties doorgevoerd in de organisatie van zowel het verzekeringsbedrijf als het uitvaartbedrijf.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Alles draait om onze klant. De ambitie die wij hebben is helder: een 9+ organisatie voor onze klanten zijn. Om dit te bereiken nemen we voortdurend initiatieven die onze dienstverlening aan de klant verbeteren. Uit klanttevredenheidsmetingen over 2016 blijkt dat de waardering voor ons uitvaartbedrijf verder is gestegen naar een 8,9. Ook de Net Promoter Scores (NPS) stegen: het uitvaartbedrijf behaalt een score van 62 (2015: 59) en het verzekeringsbedrijf 30 (2015: 25)

Winstgevende groei

Monuta realiseerde in 2016 een geconsolideerde omzetgroei van 5% (2016: 289 miljoen; 2015: 275 miljoen). Dit komt door de goede commerciële resultaten van het verzekeringsbedrijf in zowel Nederland als Duitsland: Het gecombineerd premievolume steeg met 8%. De omzet van het uitvaartbedrijf daalde met 2%.

Als gevolg van de reorganisatielasten noteerde Monuta een daling van het nettoresultaat (2016: 7,8 miljoen; 2015: 10,8 miljoen). Het nettoresultaat exclusief de reorganisatielasten liet wel een stijging zien. Door een stelselwijziging (marktwaardering vastgoed) zijn de winstcijfers van 2015 naar boven bijgesteld.

Gezonde solvabiliteit

Wij hebben het jaar 2016 afgesloten met een solvabiliteitsratio van 149% voor het verzekeringsbedrijf. In deze tijden van zeer lage rente betekent dit een solide kapitaalspositie. Hoewel de ratio ruim voldoende is, hebben wij in 2016 gewerkt aan maatregelen die de rentegevoeligheid van deze ratio structureel reduceren. Wij verwachten deze maatregelen in 2017 te effectueren.

Verzekeringsbedrijf: record nieuwe productie

Het aantal verzekeringsklanten in Nederland en Duitsland steeg met 67.000. Het Nederlandse verzekeringsbedrijf boekte een record nieuwe productie (522 miljoen verzekerd kapitaal) en het Duitse verzekeringsbedrijf zette de groei in 2016 verder door. Het premievolume in Duitsland steeg met 37% in vergelijking met 2015.

Uitvaartbedrijf: verbeteringsprogramma Gezond Groeien

In Q3 van 2016 is een start gemaakt met het verbeteringsprogramma Gezond Groeien voor de uitvaartdienstverlening. Met dit plan gaat het uitvaartbedrijf terug naar de basis door de uitvaartverzorger zo lokaal mogelijk te laten werken: dicht bij de klant. In regio’s waar de eigen organisatie niet aanwezig is, kiest Monuta steeds vaker voor samenwerkingsverbanden met franchisenemers en partnerbedrijven. Een belangrijke stap in dit kader is de in het najaar aangekondigde voorgenomen samenwerking met Van der Spek Uitvaartverzorging. Ook is er een nieuw en versterkt profiel voor de functie uitvaartverzorger geïntroduceerd. De gevolgen van deze eerste en meest omvattende fase zijn ingrijpend geweest voor veel van onze medewerkers. Helaas hebben wij ten gevolge van de veranderingsprocessen ook gedwongen afscheid moeten nemen van medewerkers. Wij zijn er echter van overtuigd dat ze noodzakelijk zijn en de marktpositie van Monuta zullen verstevigen.

Verwachtingen 2017

Door een voortdurende focus op klantgerichtheid verwachten wij in 2017 een verdere stijging van de klanttevredenheidscores voor zowel de uitvaart- als de verzekeringsactiviteiten. Door de in 2016 ingezette veranderingen en beweging om onze activiteiten te optimaliseren verwachten wij in 2017 een toename van het netto resultaat. Met betrekking tot het uitvaartbedrijf verwachten wij ook al in 2017 de positieve effecten van de reorganisatie op het bedrijfsresultaat te zien.

De belangrijkste resultaten hebben wij overzichtelijk gebundeld in een interactief jaarverslag. Onze financiële verantwoording vindt u in de jaarrekening 2016.


Deze domeinnaam is te huur