nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Monuta: “Maak financieel advies betaalbaar om aantal gemeentelijke uitvaarten terug te dringen”

Monuta: “Maak financieel advies betaalbaar om aantal gemeentelijke uitvaarten terug te dringen”

Als nabestaanden de uitvaart van een dierbare niet kunnen betalen, of als er geen nabestaanden zijn, dan worden de kosten betaald door gemeenten. Onlangs bleek uit onderzoek van de Christelijke Hogeschool uit Ede dat in 2015 het aantal gemeentelijke uitvaarten met 15% is toegenomen. Volgens Monuta ligt één van de oplossingen in een subsidie op financieel advies voor mensen met een beneden modaal inkomen.

Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie bij Monuta, ziet het niet kunnen betalen van financieel advies door minderbedeelden als verklaring voor de stijging van het aantal gemeentelijke uitvaarten. In zijn blog roept hij daarom gemeenten, overheid, verzekeraars en belangenorganisaties op tot gesprek om financieel advies weer betaalbaar te maken voor minderbedeelden.

Het eerste initiatief om het dialoog te starten is inmiddels door Monuta genomen.


Deze domeinnaam is te huur