nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Jonge mensen onderschatten kosten uitvaart

Jonge mensen onderschatten kosten uitvaart

Jonge mensen tot 35 jaar hebben minder vaak een uitvaartverzekering, terwijl een groot deel van hen deze verzekering wel als belangrijk of zelfs noodzakelijk ervaart. Ook onderschatten ze kosten van een uitvaart vaker dan mensen uit andere leeftijdscategorieën. Dit blijkt uit onderzoek van Monuta[1].

Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan een uitvaart. Een crematie kost al snel tussen de € 6.500,- en € 9.000,- en een begrafenis tussen de € 8.500,- en € 11.000,-. Dit wordt door veel jonge mensen onderschat. Meer dan een derde van de 18- tot 34-jarigen denkt dat een uitvaart gemiddeld minder dan € 5.000,- kost. Van de mensen van 35 jaar of ouder denkt slechts 18% dit. Opvallend, want het zijn vooral jongeren die een voorkeur hebben voor het duurdere begraven; in de leeftijdscategorie tot 35 jaar kiest 40% voor begraven en 28% voor cremeren. Bij 65-plussers kiest juist twee derde voor een crematie en slechts 18% voor begraven.

Minder dan helft jonge mensen verzekerd

Zo’n 70% van de Nederlanders van 35 jaar of ouder heeft een uitvaartverzekering. Dat is aanzienlijk hoger dan de leeftijdscategorie tot 35 jaar, waarvan slechts 46% een uitvaartverzekering heeft. Dit terwijl twee op de drie aangeeft een dergelijke verzekering belangrijk of zelfs noodzakelijk te vinden. De belangrijkste reden die wordt opgegeven voor het niet hebben van een uitvaartverzekering is het nog niet bezig willen zijn met de uitvaart.

Van de verzekerden tot 35 jaar denkt de helft dat de verzekering hoog genoeg is om de kosten te dekken. Een derde heeft geen idee of het verzekerd bedrag de kosten van een uitvaart dekt. 38% heeft een verzekering met een dekking lager dan € 5.000,-. Dat is in veel gevallen dus niet voldoende om de uitvaart van te betalen.

Sparen of verzekeren

Jezelf verzekeren tegen uitvaartkosten kan juist als je jong bent interessant zijn, omdat je dan vaak nog maar weinig spaargeld hebt opgebouwd en de premie van je verzekering nog relatief laag is. Maar een verzekering is niet de enige manier waarmee je de kosten van een uitvaart kunt financieren. Ook sparen is een optie. Of misschien verwacht je dat je nalatenschap voldoende ruimte biedt om de kosten van de uitvaart te voldoen. Of misschien heb je er eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Welke keuze je ook maakt, het is belangrijk om hier wel even bij stil te staan. Want dat het belangrijk is om je nabestaanden niet met de financiële gevolgen van je uitvaart te confronteren, daar is 85% van de mensen het mee eens.

[1] Onderzoek uitgevoerd in januari 2017 door onderzoeksbureau NL Eyes in opdracht van Monuta onder 1580 respondenten, waarvan 399 mensen tussen de 18 en 35 jaar.


Deze domeinnaam is te huur