nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Jaarcijfers Monuta 2015

Jaarcijfers Monuta 2015

Monuta kijkt terug op een solide jaar waarin de belangrijkste doelstellingen zijn gerealiseerd. Het uitvaartbedrijf heeft goede vooruitgang geboekt met de stappen die zijn genomen om ondernemerschap te stimuleren en het verzekeringsbedrijf mocht een recordaantal nieuwe klanten verwelkomen. Monuta zag haar omzet stijgen naar € 275,2 miljoen (2014: €271,4 miljoen). Het nettogroepsresultaat bedroeg € 6,9 miljoen (2014: € 7,7 miljoen). De Solvency II-ratio voor het verzekeringsbedrijf bedroeg 184%.

Monuta is 93 jaar geleden ontstaan uit een maatschappelijke behoefte. Opgericht door en voor particulieren die zich verenigden om het organiseren van uitvaarten op passende wijze mogelijk te maken en de daarmee gepaard gaande financiële lasten en risico’s gezamenlijk te dragen. Deze missie heeft Monuta nog steeds: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel.

Klanttevredenheid

Monuta heeft ook in 2015 alles in het werk gesteld om de klant nóg beter te bedienen. Dit werpt zijn vruchten af. Uit het klanttevredenheidsonderzoek 2015 onder levensverzekeraars, uitgevoerd door Gfk in opdracht van het Verbond van Verzekeraars, blijkt namelijk dat klanten het meest tevreden zijn over Monuta. Van alle geteste verzekeraars krijgt Monuta de hoogste algemene tevredenheidsscore van haar klanten: een 7,65. Ook werd Monuta voor de vierde keer in vijf jaar tijd de beste verzekeraar in de WUA! Top 100 Beste Websites. De tevredenheidsscore van de uitvaartgroep steeg licht: opdrachtgevers van uitvaarten waardeerden ons in 2015 met een 8,8 (2014: 8,7).

Uitvaartbedrijf

Ondanks de hevige concurrentie en de blijvende prijs- en margedruk in de uitvaartmarkt is het verlies dat in 2014 nog werd geleden in 2015 weggewerkt. Op het gebied van ondernemerschap werden goede stappen gezet in 2015; onder andere met de verdere uitbreiding van het aantal franchisenemers, het aansluiten van nieuwe partnerbedrijven, en het meer lokaal organiseren van de uitvaartzorg. Monuta verzorgde vorig jaar 14.781 uitvaarten en behield daarmee haar marktaandeel van 10,0%. Monuta exploiteert tevens drie begraafplaatsen en zeven crematoria in eigen beheer. Hier werden vorig jaar 378 begrafenissen en 7.728 crematies verzorgd.

Verzekeringsbedrijf

Het nettoresultaat van het verzekeringsbedrijf bedroeg € 7,0 miljoen. De omzet uit premies is gestegen en bedroeg € 150,8 miljoen (2014: € 140,2 miljoen). De brutoproductie in Nederland kwam uit op ruim € 500 miljoen verzekerd kapitaal en is daarmee met € 40 miljoen gestegen ten opzichte van 2014. Monuta heeft haar marktaandeel voor nieuwe productie met 40,5% stabiel op een hoog niveau kunnen houden. Het aantal klanten nam toe met 61.500. Monuta bedient nu 1,43 miljoen verzekerden in Nederland en Duitsland.

Monuta heeft de ambitie om van Duitsland haar tweede thuismarkt te maken. De Duitse uitvaartverzekeringsmarkt is, in tegenstelling tot de Nederlandse situatie, nog relatief jong en minder voorspelbaar. In 2015 werd een groei in nieuwe verzekeringsproductie gerealiseerd van ruim 30%. Met de verwachte groei van de omvang van de Duitse verzekeringsportefeuille de komende jaren zal ook de bijdrage aan het groepsresultaat belangrijker worden.

Risicobeheersing

Op het gebied van risicobeheersing stond het afgelopen jaar de voorbereiding van het verzekeringsbedrijf op Solvency II centraal. De regels van Solvency II zijn van toepassing sinds 1 januari 2016. De SII-ratio van 184% per einde 2015 is een realistische reflectie van de soliditeit van de onderneming.

Verwachtingen 2016

Binnen de strategie van Monuta staan de begrippen ‘klantgerichtheid’ en ’ondernemerschap’ centraal. Monuta is trots op de vooruitgang die in 2015 op deze vlakken is geboekt. De uitdagingen voor 2016 zijn niet gering. De marktrentesituatie voor de verzekeringsactiviteiten en de felle concurrentie in de uitvaartmarkt vragen ook in 2016 veel aandacht. Maar met vertrouwen in haar strategie en gesterkt door de geboekte vooruitgang in het afgelopen jaar ziet Monuta het jaar 2016 met optimisme tegemoet.

De volledige jaarrekening treft u hier of kijk op www.monuta.nl/jaarverslag.

Hier vindt u een overzicht van de jaarcijfers van Monuta in een overzichtelijke infographic.


Deze domeinnaam is te huur