nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Jaarcijfers 2023 Coöperatie DELA

Jaarcijfers 2023 Coöperatie DELA

In het jaar 2023 heeft Coöperatie DELA (DELA) een consistente groei doorgemaakt. De verzekeringsportefeuille is gegroeid met meer dan 50.000 nieuwe verzekerden, wat het totaal aantal verzekerden op ruim 5,5 miljoen brengt. Het aantal verzorgde uitvaarten steeg naar bijna 54.000. DELA heeft een rendement van 4,6 procent behaald op haar beleggingen en heeft een bedrag van € 249 miljoen aan winstdeling toegekend om de waardevastheid van de uitvaartverzekeringen te waarborgen.

Ondanks de volatiliteit op de financiële markten als gevolg van met name geopolitieke onrust, behaalde DELA een rendement van 4,6 procent op haar beleggingsportefeuille. De winstdelingsregeling van de coöperatie is afhankelijk van de dekkingsgraad. Door een hoge dekkingsgraad in 2023 kon DELA € 249 miljoen aan winstdeling toekennen om de stijging van de premies te matigen. Het beleggingsresultaat was echter niet volledig toereikend om de winstdeling te dekken, wat resulteerde in een verlies van € 55 miljoen. In 2022 bedroeg de winstdeling € 43,7 miljoen.

Sandra Schellekens, bestuursvoorzitter van DELA, benadrukt het belang van het waardevast houden van de uitvaartverzekering: "Door inflatie stijgen de kosten van een uitvaart elk jaar. In Nederland bleef de premiestijging van onze natura uitvaartverzekering beperkt tot 7,6 procent. Zonder winstdeling zou dit 12,2 procent zijn geweest. In België hebben we tot 5 procent winstdeling toegevoegd aan de waarde van ons uitvaartzorgplan."

De solvabiliteit van DELA blijft solide, met een solvabiliteitsratio van 208 procent, ondanks een lichte daling. Als coöperatie zonder winstoogmerk streeft DELA naar een optimaal evenwicht tussen winstdeling en solvabiliteit, om op lange termijn de belangen van haar leden te waarborgen.

DELA heeft de ambitie om zich meer te richten op de bredere behoeften van leden en klanten, met het coöperatieve karakter als uitgangspunt. De leden worden actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel, met initiatieven zoals de elektrificatie van crematieovens en vervoer, streven naar energieneutrale gebouwen en de inkoop van groene energie. Het bedrijf houdt nauwlettend in de gaten of de groei die wordt nagestreefd in evenwicht is met de maatschappelijke impact op mens en milieu.

DELA investeert ook in het welzijn van haar medewerkers, die dagelijks betekenisvol werk verrichten. Het bedrijf is trots op de erkenning als Worldclass Workplace door Effectory in zowel Nederland als België.

Lees hier het jaarverslag 2023


Deze domeinnaam is te huur