nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Gemiddelde advieskosten uitvaartverzekering gedaald

Gemiddelde advieskosten uitvaartverzekering gedaald

De gemiddelde advieskosten voor uitvaartverzekeringen van intermediairs met een vaste fee zijn in 2015 gedaald. Wel was de daling minder sterk dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een analyse van Monuta, die de tarieven van 918 intermediairs vergeleek. Gemiddeld betaalde een klant in 2015 € 116,- euro voor uitvaartverzekeringsadvies, een daling van circa 13% ten opzichte van 2014. De gemiddelde kosten van een doorlopend serviceabonnement gingen juist omhoog: van € 4,92 naar € 6,81 per maand.

De daling voor de eenmalige advieskosten is vele malen minder dan in 2014. Toen daalden deze met 30% ten opzichte van het jaar daarvoor. Intermediairs hanteren inmiddels meer passende verdienmodellen waarvoor consumenten bereid zijn te betalen. Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij Monuta: “In 2013, toen het provisieverbod net van kracht was, zochten nog veel intermediairs naar een passend tarief voor hun uitvaartadvies. Het gemiddelde tarief was destijds bijna € 195,-, maar is inmiddels flink gedaald naar een bedrag van € 116,-. Wel zijn de gemiddelde kosten van een doorlopend serviceabonnement gestegen. Een verklaring daarvoor heeft Monuta niet. We zien wel dat het percentage intermediairs dat een doorlopend serviceabonnement aanbiedt daalt, van 19% naar 16%. Nagenoeg eenzelfde percentage (17%) kiest voor een combinatie van eenmalige advieskosten en een serviceabonnement. De overgrote meerderheid, ruim twee derde van de intermediairs, hanteert een vaste fee.”

Uitvaartverzekeringsmarkt nog lang niet verzadigd

Door het provisieverbod zat de uitvaartverzekeringsmarkt in 2013 in een dal. In 2014 herstelde deze zich langzaam met een beperkte marktgroei en vorig jaar liet de uitvaartverzekeringsmarkt alweer een mooie stijging zien van ruim 10%. Uit onderzoek door GfK (2015) onder 55.000 Nederlanders, blijkt dat de markt voor uitvaartverzekeringen nog lang niet is verzadigd: drie op de tien ondervraagden ziet geen enkele mogelijkheid om de kosten van de uitvaart binnen 30 dagen te kunnen betalen. 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar wel te verwachten het geld op een andere manier bij elkaar te kunnen krijgen en nog eens een op de tien heeft geen idee of ze de kosten binnen de gestelde betalingstermijn kunnen voldoen.

Van der Wal: “Dat zijn verontrustende percentages. Het laat zien dat aandacht voor de financiering van uitvaartkosten noodzakelijk blijft. Monuta probeert de consument hier bewust van te maken, maar het intermediair speelt hierin zelf ook een grote rol. Wij zijn van mening dat uitvaartadvies een onderdeel van het totaal advies moet zijn. Natuurlijk ondersteunen wij het intermediair hierbij in alle mogelijke opzichten, bijvoorbeeld met marketingmiddelen en een team van binnen- en buitendienstmedewerkers. En die ondersteuning wordt goed gewaardeerd; onlangs beoordeelden intermediairs ons in het onderzoek van GfK als beste uitvaartverzekeraar!”


Deze domeinnaam is te huur