nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - DNB keurt overname Klaverblad Levensverzekering door Lifetri Groep goed

DNB keurt overname Klaverblad Levensverzekering door Lifetri Groep goed

De Nederlandsche Bank heeft vandaag goedkeuring verleend aan de in mei 2019 aangekondigde verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. aan Lifetri Groep. Daarmee is de transactie definitief en zal deze binnen enkele dagen formeel worden afgerond door de overdracht van de aandelen.

In goede samenwerking begint daarna de gefaseerde overdracht van de activiteiten. Lifetri heeft in afwachting van de verklaring van geen bezwaar van DNB al de eerste stappen richting een toekomstgerichte digitale klantbediening aan consumenten en assurantieadviseurs gezet. Er is een nieuw polis administratie- systeem opgezet en Lifetri zal gaan verhuizen naar een nieuwe locatie die tijd- en plaatsonafhankelijk werken optimaal ondersteunt.

De medewerkers van Klaverblad Levensverzekering N.V. zullen gefaseerd naar deze nieuwe locatie in Maarssen verhuizen. Klanten zullen tijdig worden geïnformeerd over de gevolgen van de overgang voor hun individuele situatie. Uitgangspunt daarbij is dat alle rechten van klanten bij de overgang van Lifetri volledig worden behouden en beschermd.

Lifetri wil groeien in de levenmarkt

De overname van de Klaverbladportefeuille is een eerste stap in de toekomstvisie van Lifetri: “Deze portefeuille biedt ons de benodigde productdiversificatie en de basis die we zoeken om klanten optimaal te kunnen gaan bedienen”, aldus Philippe Wits, CEO van Lifetri.

“Door de overname van portefeuilles gaat Lifetri het volume behalen wat nodig is voor nieuwe relevante dienstverlening. Lifetri wil levenproducten aanbieden op een manier die beter aansluit op de behoefte van de consument. We willen dit realiseren door innovatieve digitalisering en daar is volume voor nodig.”

“Die volumegroei willen we realiseren door meer partijen te helpen die de huidige levenmarkt als problematisch ervaren door de aanhoudende lage rente. Daarnaast willen we waarde toevoegen voor klanten. Lifetri wil de levenmarkt een nieuw elan geven door in deze markt te investeren. We kunnen dit doen dankzij een ervaren management en een sterke aandeelhouder,” aldus Philippe Wits.

Klaverblad focust op schade- en inkomensverzekeringen

Voor Klaverblad is de verkoop een strategische keuze: de focus kan nu volledig op schade- en inkomensverzekering komen te liggen. Peter Paul Barth, algemeen directeur, geeft aan: “We kunnen onze aandacht zo helemaal geven aan het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening aan klanten en assurantieadviseurs. We zijn blij dat we voor de levensverzekeringen in Lifetri een goede partij gevonden hebben.”


Deze domeinnaam is te huur