nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - DELA houdt focus op solidariteit en continuïteit

DELA houdt focus op solidariteit en continuïteit

Ondanks de opleving van corona heeft DELA in 2021 goed kunnen bouwen aan haar lange termijn strategie, zo is te lezen in het vandaag verschenen jaarverslag van DELA groep. De solvabiliteit van DELA bleef vrijwel constant op 266%. In alle landen waar DELA actief is, kwamen er per saldo verzekerden bij.

Ruim vijf miljoen verzekerden

Door de overname van Yarden kwamen er in Nederland 1 miljoen verzekerden bij en nog eens 30.000 door autonome groei. Een mooi resultaat in de krimpende markt van uitvaartverzekering. Over de grens steeg het aantal verzekerden met 60.000. In totaal heeft DELA ruim 5 miljoen verzekerden.

Solvabiliteit onverminderd robuust

Het operationeel resultaat verbeterde met 41 procent tot € 53 miljoen en is in lijn met het vooraf gestelde doel. De premie-inkomsten stegen naar € 592 miljoen, een groei van 13 procent. Het jaar 2021 was een goed beursjaar, het beleggingsresultaat leverde DELA een nettorendement op van 9,3 procent (€ 646 miljoen). Het verslagjaar sloot DELA af met een groepsresultaat na belastingen van € 435 miljoen. Edzo Doeve, bestuursvoorzitter DELA: “Het businessmodel van DELA met een offensieve beleggingsstrategie zorgt ervoor dat de waarde van de beleggingen van jaar tot jaar schommelt. De forse winst is voor DELA niet zo veelzeggend. Waar we in jaren met negatieve beleggingsresultaten onze leden mee konden laten profiteren van de sterke vermogenspositie, kon dat in 2021 niet vanwege de extreem lage rente. Uiteindelijk gaat het om de solvabiliteit en die is onverminderd robuust.” Eind 2021 was de solvabiliteit 266 % (eind 2020 270%).

Over de grens

Groei in het buitenland is onderdeel van de strategie van DELA. Zo zorgt DELA ervoor dat zij goede dienstverlening kan blijven verstrekken tegen een zo’n laag mogelijk premie. In die strategie past ook de overname van de Duitse verzekeringsportefeuille van Monuta. Als deze door De Nederlandse Bank wordt goedgekeurd dan krijgt DELA Lebensversicherungen er 121.000 verzekerden bij. DELA is sinds 2018 actief op de Duitse markt van risico- en uitvaartverzekeringen en heeft daar ruim 130.000 verzekerden. De Duitse organisatie is gehuisvest in Düsseldorf. Er werken dertig medewerkers. Edzo Doeve: “De producten van Monuta in Duitsland komen overeen met die van ons en worden ook verkocht via internet en tussenpersonen. Ook de constructie met een Nederlandse verzekeraar met een Zweigniederlassung is vrijwel identiek. Wij hebben ons in Duitsland gevestigd met het oog op de lange termijn en positioneren ons ook aldaar nadrukkelijk als coöperatie.”  

Medewerkers

Het jaar 2021 begon en eindigde met een lockdown. Het kostte DELA energie om weer op te schalen, maar trouw aan haar uitgangspunten en overtuigd vanuit de visie dat ieder afscheid waardig moet zijn, werden opnieuw de schouders onder het vele werk gezet. De werkdruk nam niet alleen toe als gevolg van de stijging van het aantal uitvaarten, maar ook door uitval van medewerkers die ziek werden, in quarantaine zaten of de kinderen thuis moesten opvangen.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is merkbaar voor DELA. Toch ziet DELA haar populariteit als werkgever stijgen. Het aantal geïnteresseerden in een baan nam in Nederland toe van 2600 in 2020 naar 3350 in 2021. In België was de stijging iets minder groot daar ging het aantal sollicitanten van 1200 naar 1300. Eind 2021 werkten bij DELA in alle landen 3000 medewerkers.

Bakens verzetten, lange termijn strategie

Op 11 maart 2022 bestond coöperatie DELA 85 jaar, een mooie mijlpaal. In de decennia dat DELA bestaat, is zij trouw gebleven aan wie zij is en waar ze voor staat. DELA is inmiddels een coöperatie van miljoenen mensen. Maar om bij de tijd te blijven, weet DELA telkens mee te veren met maatschappelijke, economische en technologische veranderingen en de bakens te verzetten. Er wordt stevig geïnvesteerd in digitale processen en aanscherping van dienstverlening rondom overlijden en doorgeven, om de dienstverlening zo persoonlijk en betekenisvol mogelijk te maken met de leden van de coöperatie als stralend middelpunt. De focus op solidariteit én continuïteit blijft daarbij de drijfveer achter onze lange termijn strategie.


Deze domeinnaam is te huur