nav Uitvaarverzekering

Uitvaartverzekering nieuws - Consumentenbond ziet af van verdere juridische stappen tegen Yarden

Consumentenbond ziet af van verdere juridische stappen tegen Yarden

Consumentenbond ziet af van an verdere juridische stappen tegen Yarden. Dat wordt duidelijk in een brief die de Claimservice van de consumentenbond heeft gestuurd naar haar leden. De financiële situatie bij Yarden is dermate slecht is dat een overname door een andere kapitaalkrachtige partij, de enige mogelijkheid is om een faillissement te voorkomen. De Consumentenbond heeft daarom besloten om af te zien van verdere juridische stappen tegen Yarden. Een procedure zou namelijk het voortbestaan van de uitvaartverzekeraar – en daarmee de rechten van de ruim 1,3 miljoen verzekerden - in gevaar brengen. Lees hier de hele mail van de Consumentenbond aan de mensen die zich hadden aangesloten bij Yardenclaim.

Beste heer,

De afgelopen maanden heeft de Consumentenbond gesprekken gevoerd met de directie van Yarden over de rechten van circa 390.000 verzekerden met een pakketpolis. Door de verslechterde financiële positie van Yarden, zag de maatschappij zich genoodzaakt om een versobering van de polissen door te voeren. Hierdoor moeten nabestaanden bij een uitvaart bijbetalen. Deze maatregelen zorgde voor grote onrust bij de polishouders.

Dreigend faillissement
Op basis van de gesprekken met Yarden is de Consumentenbond tot de conclusie gekomen dat de financiële positie van de maatschappij erg slecht is. En wel zo slecht is dat een overname door een andere kapitaalkrachtige partij, de enige mogelijkheid is om een faillissement te voorkomen. De Consumentenbond heeft daarom besloten om af te zien van verdere juridische stappen tegen Yarden. Een procedure zou namelijk het voortbestaan van de uitvaartverzekeraar – en daarmee de rechten van de ruim 1,3 miljoen verzekerden - in gevaar brengen.

Waar gaat de zaak precies om?
Per 1 januari 2020 paste Yarden eenzijdig de voorwaarden aan van 390.000 naturapolissen. Met als gevolg dat nabestaanden van verzekerden opdraaien voor de gestegen kosten van de uitvaart. Voorheen betaalde Yarden alle kosten. Gemiddeld gaat het om een stijging van de uitvaartkosten met €60 per jaar. Dit betekent dat na 10 jaar €600 moet worden bijbetaald, na 20 jaar €1.200 enzovoorts. Yarden gebruikte hiervoor een zogeheten en bloc-clausule. Zo’n clausule maakt het mogelijk voor een verzekeraar om in uitzonderlijke gevallen tussentijds de voorwaarden van een verzekering aan te passen.

Overname door Dela
Uitvaartverzekeraar Dela wil Yarden overnemen. Dela heeft aan de Consumentenbond de garantie afgegeven dat nabestaanden na de overname de komende 10 jaar niet hoeven bij te betalen. Op aandringen van de Consumentenbond komt er ook een fonds, van ruim 1 miljoen euro, voor schrijnende gevallen. Daarnaast heeft Dela beloofd om actief werk te maken van het compenseren van nabestaanden die de afgelopen jaren ten onrechte hebben moeten bijbetalen. We hopen dat de pijn voor de verzekerden en hun nabestaanden hiermee enigszins wordt verzacht en sluiten daarmee de Yardenclaim af.

Wij snappen dat deze uitkomst niet ideaal is. Wij zijn echter op basis van de gesprekken met Yarden, Dela en de toezichthouder tot de conclusie gekomen dat dit de enige en voor alle polishouders van Yarden beste uitkomst is.

Vragen?
Wij vertrouwen erop je met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een email naar vragen@claimservice.nl of bel naar 088 – 400 4200. Wij zijn bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Consumentenbond Claimservice

Telefoon 088 - 400 4200
Hogehilweg 17
1101 CB Amsterdam
claimservice.nl


Deze domeinnaam is te huur